HOME » Diensten » Vergunningsaanvragen

Beschermde soort aangetroffen?

Bij onderzoek in een projectgebied zijn beschermde soorten aangetroffen waarop een negatief effect wordt verwacht door toedoen van de geplande ontwikkelingen. Wat nu? Het aantreffen van beschermde soorten is eerder regel dan uitzondering. Doordat dit zo vaak voorkomt, zijn er vaststaande protocollen ontwikkeld hoe hiermee om kan worden gegaan zonder lange vertragingen of andere vormen van planschade.

Ecologisch werkprotocol

In veel gevallen kan er aan de wetgeving worden voldaan door het gebruik van een ecologisch werkprotocol. Hierin staan de maatregelen die worden getroffen om de gunstige staat van instandhouding van de aanwezige populaties van beschermde soorten te kunnen garanderen. Dit kan op het gebied van tijd, ruimte en werkwijze verschillen, afhankelijk van de aangetroffen soort. Adviesbureau E.C.O. Logisch is deskundig op het gebied van natuurwetgeving en heeft ervaring met schrijven van ecologische werkprotocollen. Hierbij is een praktische insteek noodzakelijk, zodat bij uitvoering van de werkzaamheden het werkprotocol helder en duidelijk is voor de uitvoerende partijen. De ecologen van Adviesbureau E.C.O. Logisch staan u ter plaatse uiteraard ook graag bij, bij bijvoorbeeld onvoorziene ongeregeldheden.

Vergunningsaanvragen

Vergunningsaanvraag

Indien een aangetroffen soort bescherming geniet, is het vaak noodzakelijk een Omgevingsvergunning aan te vragen voor de uitvoer van de plannen. Adviesbureau E.C.O. Logisch biedt de mogelijkheid de vergunningsaanvraag voor u te regelen. Dit kan naast kopzorgen ook kostbare tijd schelen. Door de ervaring van Adviesbureau E.C.O. Logisch is het verkrijgen van de juiste vergunning makkelijker. Daarnaast heeft Adviesbureau E.C.O. Logisch met regelmaat contact met de vergunningsverleners, wat kan bijdragen aan een spoedig verloop van de aanvraag.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die Adviesbureau E.C.O. Logisch u kan bieden? Neem dan vrijblijvend contact op met:

Adviesbureau E.C.O. Logisch

Adviesbureau E.C.O. Logisch
E-mail: algemeen@eco-logisch.com
Tel.: 0172-576072