HOME » Over ons » Publicaties» Zoogdieren in de stad Den Haag (Hendrikse & Bouma, 2015)

Zoogdieren in de stad Den Haag

Inventarisaties laten zien dat er in Den Haag een grote biodiversiteit is. Veel insecten profiteren van het natuurlijk beheer. Dit komt weer ten goede aan diverse vleermuissoorten en vogels. De groene hoofdstructuur biedt diverse zoogdiersoorten een geschikt biotoop. De faunapassages helpen de populaties zich te verspreiden en daarmee uitsterven te voorkomen. Een resultaat waar we trots op zijn, maar dat ook voortdurend onder druk staat.